Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking als u

 • feitelijk gevestigd bent in Limburg (fysiek en actief aanwezig);
 • in de start of expansie/groeifase verkeert en
 • voldoet aan de EU-definitie voor MKB-ondernemingen, zoals opgenomen in bijlage 1 bij EU-verordening
  nr. 651214 van de Commissie van 17 juni 2014. Rechts ziet u de kernpunten uit en de link naar de verordering.

Uitgezonderd zijn financieringen ten behoeve van:

 • aflossen bancaire faciliteiten
 • managementbuy-in of –out
 • bedrijfsovername
 • herstructurering

Uitgesloten van cofinanciering zijn ondernemingen met activiteiten direct betrokken bij:

 • productie van landmijnen, clustermunitie & afvuursystemen, chemische / biologische / nucleaire wapens strijdig met het nucleair Non- Proliferatie Verdrag;
 • mensenhandel;
 • tabaksindustrie;
 • vastgoed & projectontwikkeling;
 • maatschappelijk onverantwoorde / onethische / illegale bedrijvigheid