Wat kan ik verwachten?

U kunt bij het MKB-Leningenfonds terecht voor een reguliere lening:

 • niet converteerbaar, eventueel achtergesteld;
 • minimaal € 150.000;
 • maximaal € 1.000.000;
 • bullet-aflossing (ineens op einde looptijd);
 • tegen marktconforme rente (4% - 11%) van gemiddeld 6% - afhankelijk van creditrating op basis van EU Mededeling 2008/C 14/02;
 • rentebetaling op kwartaalbasis;
 • 0,75% afhandelingskosten.

Hiertegenover staan als voorwaarden:

 • aanleveren van een businessplan;
 • niet méér lenen dan 50% van de totale financieringsbehoefte;
 • zoveel mogelijk zekerheden stellen;
 • tijdens looptijd van de lening geen dividend uitkeren;
 • voldoen aan de integriteitstoets door de Fondsmanager.