Wat moet ik doen?

U kunt u verzoek tot cofinanciering indienen bij onze Fondsmanager. Uw aanvraag bevat een gedetailleerd businessplan: waar moet uw businessplan aan voldoen?

Hoe werkt het?

De beoordeling van uw aanvraag start met een toetsing op basis van de volgende criteria:

  • kwaliteit van het management;
  • concrete marktvraag;
  • deugdelijkheid van de organisatie;
  • rendement;
  • ondernemerschap;
  • passende risicoverdeling tussen financiers;
  • economisch effect in de provincie;
  • social return, duurzaamheid en MVO.

Na een positieve toets zal contact met u opgenomen worden voor een intakegesprek met de fondsmanager.

De Kredietcommissie brengt onafhankelijk advies uit na afweging van het businessplan en het kredietvoorstel. De directie kan na ontvangst van het advies van de Kredietcommissie de beslissing nemen tot het al dan niet verstrekken van de voorgenomen financiering. Ingeval van een positief advies en besluit volgen dan de overeenkomst van geldlening en de betaling van de afhandelingskosten. De lening van het MKB-Leningenfonds gaat dan in, onder beheer van de Fondsmanager.