Businessplan

Algemene ondernemingsinformatie

1. Omschrijving van het bedrijf en het management

2. Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten

3. Omschrijving van de markt, marktpartijen & marktontwikkelingen

4. Omschrijving van strategie, visie en ondernemingsdoelstellingen

5. Toelichting op marketing en verkoop, personeel en organisatie en administratieve organisatie

6. Organogram / vennootschappelijke structuur tot en met Ultimate Beneficial Owner (UBO), incl. toezichtsorganen en bedrijfscultuur

Algemene projectinformatie

7. Omschrijving van de kredietbehoefte/financiering en doelstelling van het project van de onderneming, inclusief productbeschrijving, marktonderzoek, initiatiefnemers, inschatting van de ontwikkelingskosten, risicoanalyse en verwachte levensvatbaarheid

a. Onderbouwing dat de voorgenomen investering enkel ten goede komt aan het project waarvoor de financiering is bedoelt en niet ten goede komt aan andere projecten uitgevoerd door de onderneming, groepsmaatschappijen of derden

b. Realistische strategie waaruit blijkt dat de onderneming in staat is om de lening af te lossen

8. Liquiditeitsbegroting per maand van tenminste 3 jaar

9. Prognose van winst- en verliesrekening en balans van tenminste 3 jaar

10. Toelichting op de totale financieringspositie van de onderneming en partij(en) die meefinancieren (co-financiers) en de wijze van financieren

11. Toelichting op de af te geven zekerheden

Specifieke projectinformatie

12. Het businessplan dient de potentie te onderbouwen om de economische structuur in de regio/provincie te versterken (economisch, financieel en maatschappelijk rendement)

13. Toelichting van de geboden ‘social return’ (zoals bijvoorbeeld stageplaatsen), duurzaamheid (energiebesparing, grondstofverbruik etc.) en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Algemene financiële informatie

14. Jaarrekeningen van afgelopen 2 jaar

Aanvullende documenten

  • Verklaring dat de onderneming zal voldoen aan informatieverzoeken ter zake de monitoring van de voortgang van het project waarvoor de financiering wordt aangetrokken.

  • Het MKB Leningenfonds zal het businessplan toetsen en beoordelen op verscheidene criteria alvorens een definitieve goedkeuring te verlenen aan de mogelijke financieringsaanvraag. Dit kader is geheel indicatief en onder voorbehoud van het verdere onderzoek, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.