In twee jaar tijd zijn meer dan honderd Limburgse MKB’ers ondersteund met ruim € 17 miljoen euro

Sinds 1 mei 2015 verzorgt LIOF de uitvoering van twee provinciale fondsen: het Limburg Business Development Fonds (LBDF) en het MKB Leningenfonds (MKBLF). En met succes! Ruim 100 Limburgse bedrijven kregen dankzij deze fondsen de kans hun ideeën te realiseren en de mogelijkheid om door te groeien. Er werd ruim 17 miljoen euro geïnvesteerd in de Limburgse MKB’ers. Daarmee scoort Limburg zeer hoog op de nationale investeringsladder. En dat is niet alleen goed voor de bedrijven maar draagt ook bij aan de versterking van de BV Limburg. Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie en Kennisinfrastructuur) van Provincie Limburg: “Beide fondsen zijn in de markt gezet om de slagkracht van het Limburgse MKB te vergroten. En daarin slagen we meer dan. Samen met onze uitvoeringspartner LIOF”.

LBDF: stimuleren van ontwikkeling in Limburg
Het LBDF is een fonds speciaal bedoeld voor MKB’ers met een innovatief idee dat ze willen toetsen, doorontwikkelen en vervolgens vermarkten. Door middel van een mix van financiële instrumenten -van subsidies tot aandelenkapitaal- kan dit fonds de innovatieve MKB’er hierbij helpen. Zo worden ideeën bedrijven.
Binnen dit fonds werkt LIOF ook samen met de Brightlands-campussen op de voor Limburg belangrijke sectoren: voeding, smart services, materialen en gezondheidszorg. LIOF ondersteunt de bedrijven niet alleen met financiering, maar helpt hen ook hun ideeën scherp te krijgen, naar een volgende stap op weg naar realisatie te brengen en waar nodig te verbinden met andere initiatieven of partijen om het idee te versterken.

Zo heeft LIOF bij Matisse, samen met andere partners, geholpen met groeikapitaal. Matisse Pharmaceuticals is een biotechbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van medicijnen om aandoeningen te behandelen die het gevolg zijn van ernstige ontstekingen, zoals bloedvergiftiging (sepsis). De nieuwe financiering stelt de onderneming, welke is gevestigd op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, in staat om het preklinisch onderzoek voort te zetten en af te ronden en de ontwikkeling verder voort te zetten, onder andere met onderzoek bij sepsis patiënten.

MKBLF: stapelfinanciering versterkt groeikansen
Uit het MKBLF fonds worden leningen en kredieten verstrekt om MKB’ers te helpen bij uitbreiding, groei en innovatie. Ondernemers kunnen tot 50% van de financieringsbehoefte uit dit fonds halen.
Binnen dit fonds werkt LIOF via cofinanciering oftewel stapelfinanciering onder meer samen met de banken in Limburg.

Zo heeft LIOF een financiering verstrekt aan ISBC Sport te Echt. ISBC is een groothandel in sportartikelen. ISBC is merkhouder van Masita en distributeur van de merken Sells goalkeeper products, Sportdoc sportmedische producten, Sportquip trainingsaccessoires, Stag hockey en Stag International (onder andere tafeltennis). Het one-stop-shopping concept op sportgebied is uniek in Limburg en heeft er bovendien voor gezorgd dat ISBC actief is in meer dan 150 landen over de hele wereld. Het fundament ligt in het merk Masita. ISBC is voortdurend op zoek naar aanvullende mogelijkheden. Met de financiering van LIOF investeert ISBC onder andere in innovaties en productontwikkeling teneinde haar groeiplannen te realiseren.


Dit artikel komt voor in de onderwerpen