Qwiek gaat de grens over met haar belevingsgerichte zorgproducten

18 juli 2018

Qwiek ontwikkelt zorgondersteunende producten om de minder mobiele mensen te activeren, zowel fysiek als cognitief. De Qwiek.play, Qwiek.melody en de Qwiek.up zijn drie innovatieve producten die het welzijn van cliënten op een interactieve manier verhogen. Qwiek wil verder groeien door te investeren in verdere productontwikkeling en door toe te treden tot de Duitse en Oostenrijkse markt. LIOF ondersteunt deze groei middels een lening uit het MKB Leningenfonds.

Beleving vereenvoudigt de zorg
De vergrijzing in Nederland gaat gepaard met een grotere behoefte aan zorgpersoneel, gevolg hiervan is dat de zorgzwaarte zowel fysiek als mentaal sterk toeneemt. De behoefte aan producten die de zorg ondersteunen om het werk efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren, neemt steeds meer toe. Qwiek werkt nauw samen met zorginstellingen, cliënten en mantelzorgers bij de ontwikkeling van haar producten en gaat hierbij uit van de behoefte aan eenvoud in gebruik bij de zorgverleners. De producten van Qwiek kennen een groot bedieningsgemak en behoeven geen verdere opleiding of implementatietrajecten.

Qwiek.up gaat de grens over
Van het scala aan producten is met name de Qwiek.up zeer succesvol. Hiermee wil Qwiek dan ook de Oostenrijkse en Duitse markt betreden. De zorgbehoefte is hier niet anders dan in Nederland en de belangstelling voor de Qwiek.up is groot. De Qwiek.up creëert een audiovisuele beleving voor cliënten, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Dit gebeurt door rustig beeld- en filmmateriaal. De cliënten raken hierdoor ontspannen en dit zorgt ervoor dat de zorg soepeler verloopt.

BV Limburg
Qwiek zet sterk in op verdere ontwikkeling van haar producten. De combinatie van een stijgende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt vraagt om innovatie. LIOF onderschrijft deze verdere innovatie én de wens tot groei van Qwiek. Het te verwachten groeipotentieel in Duitsland en Oostenrijk en de hogere omzet uit nieuwe productontwikkeling zullen leiden tot groei. En dat is goed voor de BV Limburg.

home-ouderenzorg-nl-retina-2048x1366-1.jpg